Generalforsamling i Vroue Beboerforening

Onsdag den 26. oktober var der generalforsamling i Vroue Beboerforening. 20 beboere var mødt op. Den afgående formand Britt Brøchner-Nielsen kunne i sin beretning fortælle om et år med mange gode aktiviteter – både sociale aktiviteter som Sankt Hans og byfest samt arbejdet med cykelstien. Beretningen medførte bl.a. en drøftelse af genoptagelse af running dinner (denne gang som et selvstændigt arrangement) og mere brug af flagning i byen.

Generalforsamlingen træk 20 beboere af huse.

Generalforsamlingen træk 20 beboere af huse. Efter generalforsamlingen var der boller og pålæg fra Søndergaard Gårdbutik.

Trods et lille underskud har Beboerforeningen fortsat en sund økonomi, og kontingentet blev fasthold til 100 kr. per hustand og 50 kr. for enlige.

Britt Brøchner-Nielsen ønskede at træde ud af bestyrelsen, medens Daniel Holm Hedegaard og Benny Mortensen var klar til en periode mere. Hanne Præst blev nyvalgt til bestyrelsen. Efterfølgende har bestyresen konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Hanne Præst
Næstformand: Daniel Holm Hedegaard
Kasserer: Mogens Møller Nielsen
Sekretær: Benny Mortensen
Medlem: Svend Erik Vangsgaard

Såsnart årsprogrammet er klart, kommer bestyrelsen rundt og sælger medlemskaber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *