Aktivitetsområde

Indsamlingen til et nyt aktivitetsområde – projekt Liv og leg i Vroue er afsluttet. Vi har opnået fondsmidler for 1.045.000 kr. og sponsorbidrag fra private og virksomheder på 103.600 kr. Mange tak til alle bidragsydere.

Regnskabet kan ses eller downloades herunder.

Herunder kan du downloade den pjece, vi brugte til indsamlingen.

Liv og leg i Vroue – det bygger vi

Det blliver et aktivitetsområde for alle aldersgrupper, der skaber værdi for hele Vestfjends. Aktivitetsområdet består af et stort legetårn, en sandkassebåd, et alsidigt gyngestativ, en karrusel, to trampoliner, en boldbane, et overdækket madpakkehus foruden den allerede eksisterende petanque-bane.

Download infopjece om indsamling

Lokal sponsorindsamling blandt private og virksomheder. Mål: 100000 kr.

100000
103600

Indsamling blandt fonde. Mål: 900000 kr.

900000
1045000

Fonde

Projekter i områder med landvindmøller, Indenrigs- og
Boligministeriets Landdistriktspulje.
450000 kr.  
LAG Skive-Viborg 180000 kr.  
Norlys 150000 kr.  
Viborg Kommune 290000 kr.  

Erhvervssponsorer

Sølvsponsorer

Brøndgaard

Søndergaard-Vroue A/S

Vroue Toftgaard Landbrug I/S

Bronzesponsor

B.A. Maskinkonstruktion  ApS

Cramer EL service ApS

Ih du Milla

Kristians Maskinudlejning.

Sjørup Group

Tømrer Peter Rahbek

Vroue Skelgaard Udlejning