Vroue Beboerforening

Hent Beboerforeningens rogram for 2017/18

Hent informations-seddel om flagning i Vroue

Vroue Beboerforening blev stiftet i 1993 med det formål at varetage beboernes fælles interesser samt at styrke sammenholdet mellem byens borgere. Dette gør foreningen gennem en række aktiviteter:

 • Sociale arrangementer, f.eks.
  • Juletræstænding
  • Ølsmagning
  • Skt. Hans fest
  • Byfest
  • Kulturelle arrangemenet som “kender du Vroue”, filmaften eller lignende
 • Vedligehold af byens legeplads
 • Byforskønnelse

Vroue Beboerforening ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Der er tradition for, at bestyrelsesposterne går på skift, og en stor del af byens beboere har prøvet at sidde i bestyrelsen.

Derudover nedsættes der ad hoc udvalg til forskellige aktiviteter. For øjeblikket har vi et byforskønnelsesudvalg, der har fået nogle penge hjem til en petanque-bane, flag og julepynt.

Bestyrelsen 2017/18

Formand Hanne Præst 40 43 58 04 h.praest@me.com
Næstformand Daniel Holm Hedegaard 21 62 78 94 info@h-eng.dk
Kasserer Tove Andreasen 21 93 81 82 tove.a.vroue@gmail.com
Sekretær Benny Mortensen 50 97 53 64 nygaardvroue@gmail.com
Medlem Karsten Jensen 20 30 42 22 vrouesyd@gmail.com