Vroue Beboerforening

Årsprogram 2022 – 2023

Hent informations-seddel om flagning i Vroue

Vroue Beboerforening blev stiftet i 1993 med det formål at varetage beboernes fælles interesser samt at styrke sammenholdet mellem byens borgere. Dette gør foreningen gennem en række aktiviteter:

 • Sociale arrangementer, f.eks.
  • Juletræstænding
  • Ølsmagning
  • Skt. Hans fest
  • Byfest
  • Kulturelle arrangemenet som “kender du Vroue”, filmaften eller lignende
 • Vedligehold af byens legeplads
 • Byforskønnelse

Vroue Beboerforening ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Der er tradition for, at bestyrelsesposterne går på skift, og en stor del af byens beboere har prøvet at sidde i bestyrelsen.

Derudover nedsættes der ad hoc udvalg til forskellige aktiviteter. For øjeblikket har vi et byforskønnelsesudvalg, der har fået nogle penge hjem til en petanque-bane, flag og julepynt.

Bestyrelsen 2021/22

Formand Søren Have 28 49 35 60 havefar85@gmail.com
Næstformand Morten Iversen Brøchner-Nielsen 2210 4272 mibn94@gmail.com
Kasserer Hans Tonnisen 22 30 37 31 vrouevej46@live.dk
Sekretær René F. Damgaard 60 13 53 80 rene_forsberg_damgaard
@hotmail.com
Medlem Laila Præst 51 51 02 42 llprst7@gmail.com