Juletræstænding 2022

Så blev juletræet i Vroue endnu en gang tændt, og det var stort fremmøde. Det startede kl. 14.00 i kirken med familiegudstjeneste ved Poul Asger Beck, som fik aktiveret børnene gennem gudstjenesten.

Et hjerte var centralt i Poul Asger Becks fortælling i kirken.

Efter gudstjenesten blev der sunget et par sange udenfor, inden børnene løb rundt om træet, indtil lysene blev tændt.

Fællessang før træet blev tændt.

Til sidst var der traditionen tro æbleskiver, kakao og gløgg i præstegården, hvor også julemanden kiggede forbi. I år var der én, der havde piftet hans cykel, så han kom trækkende med en flad cykel. Han havde dog husket slikket til børnene.

Julemanden ankommer på piftet cykel.
Mellem halm og gamle aviser lykkedes det julemanden at finde lidt slik til børnene.
Der blev flettet julestjerner, medens bestyrelsen gjorde æbleskiverne og gløggen klar.

Foreløbig 630000 kr. til ny legeplads

30. juni havde legepladsudvalget inviteret til orientering om den nye legeplads. Efter tilsagn om 450000 kr. i støtte fra landvindmøllefonden er vi nu oppe på 630000 kr., og det er næsten helt sikkert, at det bliver til noget. Hvis alt går som planlagt, så går vi i gang med at rive den gamle legeplads ned efter høsten.

Vroues beboere mødte op til fyraftensmøde om indsamling til ny legeplads.

Men men men. En forudsætning for udbetaling af pengene er, at vi har en vis egenbetaling som lovet i budgetterne. Derfor skal vi gerne have indsamlet 100000 kr. i bidrag fra byens beboere og det lokale erhvervsliv. Sideløbende med søger legepladsudvalget yderligere bidrag fra andre fonde.

Der vil her på vroue.dk meget snart komme et faneblad med mere information om indsamlingen.

Æggejagt

2. Påskedag blev traditionen med æggejagt og kagekonkurrence genoptaget efter Covid-19 pause. Æggene blev godt gemt i præstegårdshaven, så ungerne var ude af tre omgange. NÆSTEN alle æg blev fundet. Det var i øvrigt fantastisk forårsvejr.

Børnene klar til at jage æg i præstegårdshaven.

Derefter var 6 fine kager klar til den traditionsrige kagekonkurrence.

6 kager klar til bedømmelse.
Man skal aldrig gå ned på kage.

De 30 deltagere stemte om vinderen, medens der blev spillet på klaver og sunget gode forårssange. Vinderen blev i øvrigt den kun 8 årige Tiffany, der nu kan få sit navn indgraveret på vandre-pokalen.

Tiffany på kun 8 år vandt årets kagekonkurrence.

Generalforsamling i Familie og Samfund

Af Conny Mørch

Søndag den 27. juni afholdt Familie og Samfund generalforsamling. Foreningen har 41 medlemmer. 10 af dem deltog i generalforsamlingen, der blev afholdt på legepladsen. Vi hyggede os i det gode vejr. Lisbeth Høj Østergaard var på valg hun og modtog genvalg. Lis Pedersen blev valg som suppleant. Så bestyrelsen har uændret sammensætning:

Formand: Conny Mørch
Kasserer: Lisbeth Høj Østergaard
Sekretær: Dorthe Clausen

 

Sankthans 2021

Onsdag den 23. juni afholdt Vroue Beboerforening den traditionelle sankthansaften hos Britt og Poul Erik på Amstrupvej. Grillen var varm kl. 18, hvorefter folk dukkede op med deres medbragte mad. Med omkring 60 deltagere var der igen i år god tilslutning til arrangementet, og deltagerne var heldige med vejret.

Den medbragte mad nydes i Britt og Poul Eriks have.

To store grill sørgede for, at 60 personer kunne grille på en gang.

Heksen blev futtet af med lidt flydende starthjælp, vilde hyl og skønsang. Mogens Møller Nielsen stod for årets båltale, hvor han blandt andet kom ind på midsommer-traditioner i Norge, Sverige og Danmark, Covid19 samt et ønske om mere vild natur i Danmark.

Heksen blev futtet af med lidt flydende starthjælp, vilde hyl og skønsang.

Mogens Møller Nielsen holder båltale.

Se flere billeder fra aftenen her.

Kondibingo

Lørdag den 6. maj havde beboerforeningen sørget for et nyt indslag i Vroue, nemlig kondibingo. En flok friske Vroueboere mødte op på legepladsen og købte bingoplader, hvorefter der var bingo-gå-tur i omegnen. Undervejs på gåturen blev bankotallene krydset af, og da turen blev afsluttet på legepladsen,var der 12 rigtige “rækker – pladen fuld” med gevinster mellem 40 og 265 kr.

Herunder lidt stemningsbilleder fra dagen. Foto: Dorthe Clausen.

Nyt fra legepladsudvalget

Vi (Henrik Pedersen, Lene Kibsgaard Christensen, Lotte Dahlgaard, Signe Marie Olkjær Nielsdatter og Morten Sørensen), har kigget på forskellige legepladser og indhentet et tilbud på en total ny legeplads med legeborg, boldbane, madpakkehus, små trampoliner m.v. Så der er leg og sjov for børn og voksne i alle aldre.

Vi går nu i gang med at ansøge diverse fonde og håber derigennem, at vi kan få råd til alle ønskerne. De første ansøgninger sendes af sted i april, og alt efter succesraten sendes der nye ansøgninger af sted i efteråret.

Nyt fra legepladsudvalget

Så er legepladsudvalget kommet godt i gang. Vi har tidligere haft en legepladsinspektør til at klæde os godt på til opgaven. I dag har vi brainstormet og arbejdsfordelt, så vi er klar til at gå i kødet på opgaven. Vi har en målsætning om, at alt på legepladsen vil blive udskiftet – og at det nye både vil have elementer af naturlegeplads og af “færdiglavet” legepladsinventar. Derudover vil vi have et madpakkehus, således at legepladsen kan bruges til en bredere pallette af aktiviteter.

I kan forvente at høre mere fra os i slutningen af november, hvor vi bl.a. vil fortælle om, hvad vi regner med at udskifte på legepladsen snarest. Det ny på legepladsen vil blive financieret af både fondsmidler og private sponsorater. Overvej derfor gerne allerede nu, om I kunne være interesserede i at donere til formålet. I vil høre nærmere herom i næste ombæring.