Familie og Samfund

Årsprogram 2021/22

Familie og Samfund er navnet på en forening, som kun har kvindelige medlemmer. Vi har en bestyrelse, som hvert år laver et program med events/oplevelser ca. 1 gang om måneden. Medlemstallet er i 2020-2021 ca. 40 medlemmer. I programmet er ca. halvdelen af oplevelserne lavet som en M-K aften eller en familieaften. Det, at man er fælles om oplevelsen, er rigtig hyggeligt. lille Arrangementerne spænder vidt; lige fra virksomhedsbesøg og besøg på vingård eller små brugskunstbutikker til smykkefremstilling og blomsterbinding. Vi holder hvert år en hyggelig fastelavnsfest for hele byen med fællesspisning og tøndeslagning. FastelavnBestyrelsen 2020/21

Formand Conny Mørch 42 19 97 29 cmnvroue@outlook.dk
Kasserer Lisbeth Høj Østergaard 28 15 80 27 lisbeth.hoej@hotmail.com
Sekretær Dorthe Clausen 27 62 50 14 dorthebc@fiberpost.dk