Vroue Menighedsråd

I Vroue er der både kirke og præstegård.

Menighedsrådet har en række faste opgaver. Menighedsrådet fastlægger i samarbejde med præsterne gudstjenesterne, planlægger livet i kirken (fx aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens ejendomme, sørger for budget og regnskab og ikke mindst ansættelse og ledelse af kirkens ansatte.

En del af arbejdet i menighedsrådet foregår også i samarbejde med andre sogne i pastorat, provsti og stift: Navne som betegner opbygningen i den danske folkekirke. Der er ca. 1900 menighedsråd og omkring 13.000 menighedsrådsmedlemmer i Danmark. Så vi er en stor flok, der yder et stykke frivilligt arbejde for at sikre de bedste rammer for en levende folkekirke lokalt.

Se mere om Vroue kirke og menighedsrådets arbejde HER.

Menighedsrådsmedlemmer i Vroue

Formand Mogens Møller Nielsen 40 20 67 18 mmn-vroue@outlook.com
Næstformand og kasserer Henrik Juhl 26 13 92 56 henrik850@netscape.net
Kontaktperson Lone Barup 30 66 04 81 lone-jorgen@mail.dk
Sekretær Camilla Bøss Kirkegaard 25 67 00 30 cbk@cbk.dk
Kirkeværge Marianne Hauge Nielsen 26 80 72 18 Hauge.vroue@icloud.com