Vroue Menighedsråd

I Vroue er der både kirke og præstegård.

Menighedsrådet har en række faste opgaver. Menighedsrådet fastlægger i samarbejde med præsterne gudstjenesterne, planlægger livet i kirken (fx aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens ejendomme, sørger for budget og regnskab og ikke mindst ansættelse og ledelse af kirkens ansatte.

En del af arbejdet i menighedsrådet foregår også i samarbejde med andre sogne i pastorat, provsti og stift: Navne som betegner opbygningen i den danske folkekirke. Der er ca. 1900 menighedsråd og omkring 13.000 menighedsrådsmedlemmer i Danmark. Så vi er en stor flok, der yder et stykke frivilligt arbejde for at sikre de bedste rammer for en levende folkekirke lokalt.

Se mere om Vroue kirke og menighedsrådets arbejde HER.

Menighedsrådsmedlemmer i Vroue

Formand Mogens Møller Nielsen 40 20 67 18 mmn-vroue@outlook.com
Næstformand og kasserer Henrik Juhl 26 13 92 56 henrik850@netscape.net
Kontaktperson Camilla B. Kirkegaard 25 67 00 30 cbk@cbk.dk
Sekretær Annette Rasmussen 24 81 93 57 annette.rasmussen5@haderup-skole.dk
Kirkeværge Niels Christian Sørensen 30 20 10 40 niels48@gmail.com

Præstegårdsudvalg: Niels Christian Sørensen og Henrik Juhl

Aktivitetsudvalg: Annette Rasmussen og Camilla B. Kirkegaard