Nyt vedr. cykelsti

Af Mogens Møller Nielsen

Beboerforeningen har været i kontakt med Lene Jensby, ingeniør ved Trafik og Veje, Viborg Kommune, og vi er i god dialog med hende.

Et rådgivningsfirma har lavet cykelstiprojektet, og et andet rådgivningsfirma (trafiksikkerhedsrevisor) har kontrolleret/revideret det. Trafiksikkerhedsrevisoren og Politiet har sagt god for placeringen under forudsætning af, at der kan skaffes tilstrækkelige oversigtsforhold; men der kigges på projektet igen i forbindelse med beslutning om fældning af træer.

Claus Clausen skal afgive træer, og Arne Præst skal afgive træer og hæk. De involverede parter og Vroue Beboerforening bliver kontaktet, når det bliver aktuelt at se på, hvor mange træer der skal fældes.

Brev til Teknisk Udvalg vedr. cykelsti til Vridsted

Vroue Beboerforening har skrevet til formanden for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune angående cykelstien til Vridsted. Læs brevet herunder.

—–

Kære Johannes Vesterby.

På Vroue beboerforenings nyligt afholdte generalforsamlingen, var cykelstien mellem Vroue og Vridsted til debat.

Der blev udtrykt stor tilfredshed med, at etableringen nu er startet, således at cykelstien snart kan tages i brug.

Det vil blive en dejlig oplevelse at kunne færdes sikkert mellem de 2 byer, for både cyklister og fodgængere, ligesom såvel bilister som den tunge landbrugstrafik vil få meget bedre forhold.

Vi kan følge etableringen, og på de anlægsarbejder der allerede er gået i gang, kan vi se at cykelstien bliver både bred og i sikker afstand fra den kørende trafik.

Der er dog et enkelt punkt hvorom der blev udtrykt meget stor betænkelighed.

Der hvor cykelstien skal munde ud i Vrouevej, næsten lige overfor byskiltet i Vroues vestlige ende, er udsigtsforholdene meget dårlige.

De cyklister der kommer fra Vridsted-siden og skal  fortsætte ud på Vrouevej, skal krydse Vrouevej for at komme videre i den rigtige side af vejen.

Vi har erfaret, at cykelstiens udmunding i Vrouevej vil blive etableret vinkelret på vejen, og lige bag ved en hæk og nogle høje træer, ved haven tilhørende Vrouevej 3A.

Der er på stedet  ikke frit syn for cyklisterne for den trafik der kommer deres fra venstre side, ligesom bilister der kommer fra Vroue og skal mod Vridsted meget sent vil få øje på krydsende cyklister. Disse forhold kan ikke undgås at skabe meget farlige situationer.

Det må ikke ske, og derfor vil vi foreslå, at placeringen af cykelstiens udmunding i Vrouevej flyttes længere mod Vridsted. For også at sænke farten for bilisterne allerede før de møder cykelstiens udmunding, både trafik fra øst og fra vest,  vil vi samtidig foreslå, at byskiltet flyttes samme vej, altså længere vestpå, og at der etableres en såkaldt hævet flade  foran byskiltet og  cykelstiens udmunding i Vrouevej.

Vi tror på at en sådan ændring  vil bevirke, at bilisternes fart vil blive sænket og at oversigtsforholdene vil være væsentlig forbedrede. Derved vil funktionen af cykelstien komme helt i top, og beboerne i Vroue vil trygt kunne sende børnene på cykel til bl. a. skole i Vridsted. Vi håber du vil arbejde for at vores skitserede løsning vil blive udført.

For at du kan få et førstehåndsindtryk af forholdene, så vil vi gerne invitere dig herud til påvisning af problemet. Vi mener godt det kan nås endnu, da etableringen af cykelstien endnu ikke er så langt fremskreden at korrektioner til det bedre ikke kan foretages.

Meromkostninger – hvis der overhovedet er nogen – vil efter vores skøn blive minimale, og vi kan også læse i Viborg Stifts Folkeblad, at hele anlægsudgiften er blevet noget billigere end først budgetteret.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Venlig hilsen
på vegne af Vroue beboerforening

Mogens Møller Nielsen
Vrouevej 14
7800 Skive

Fernisering med lokale portrætter i Vroue Præstegård

Fredag den 18. september var menighedsrådet vært for fernisering af Tove Andreasen ca. 50 portrætter af beboerer fra Vroue og nogle familiemedlemmer. Kl. 17 startede den officielle åbning af udstillingen med velkomst af menighedrådsformanden, Knud Søgaard. Herefter holdt Tove en kort tale, hvori hun takkede flere personer for opbakning til malerierne, og desuden fortalte hun lidt om hvorfor, det er godt at bo i Vroue.

Tove Andreasen holder tale ved ferniseringen.

Tove Andreasen holder tale ved ferniseringen.

Hun sluttede af med at afsløre hendes gave til menighedsrådet – portrætter af de 4 seneste præster i Vroue: Caspar Tornøe, Else Kruse Schleef, Jørgen Husted og Peter Maarbjerg.

Portrætter af de seneste 4 præster bliver afsløret.

Portrætter af de seneste 4 præster bliver afsløret.

Efter den officielle indledning var der tid til at kigge nærmere på billederne.

Mange af de "udstillede personer" var mødt op til ferniseringen.

Mange af de “udstillede personer” var mødt op til ferniseringen.

Udstillingen har også åbent lørdag den 19. september fra 10.30 til 15.00. Læs mere om Tove Andreasen på http://vrouebo.dk.

2015_fernisering_2

Et udsnit af de udstillede værker.

Udgravning mellem Vroue og Vridsted

udgravning

Cykelstien mellem Vroue og Vridsted er så småt på vej – men inden arbejdet med anlæggelsen rigtigt kan begynde, er arkæologerne igang med at se, om der er spændende levn fra fortiden gemt under jorden.

Arkæolog ved Viborg Kommune, Kamilla Fiedler Terkildsen, har arbejdet på stedet de sidste par dage. Der var desværre ikke så mange spor efter mennesker, som hun havde håbet på, men lidt har hun fundet. Det er især stolpehuller, der kan stamme fra huse, hun har gravet ud. Hver gang man graver et hul til f.eks. en stolpe i et hus, kommer noget af muldlaget med ned, når der bliver stampet omkring pælen. Det er dette, man kan se for eftertiden – som her på billedet, hvor man tydeligt kan se farveforskellen.

stolpehul

Desuden er der fundet et par potteskår.

potteskaar

Det udgravede stammer fra jernalderen, men en mere præcis datering er svært, hvis der ikke bliver fundet mere. Det ideelle ville være at finde flere potteskår – helst med kanter eller hanke, da de siger meget om, hvornår det er fremstillet.

De ting, der er fundet, er alt sammen fra området helt op mod Vroue – på stykket lige efter byskiltet.

Når den arkæologiske udgravning er færdig, bliver fundene selvfølgelig registreret, inden al jorden bliver lagt tilbage, og arbejdet med cykelstien kan begynde.

Maleriudstilling i Vroue

Portrætter af lokalbefolkningen udstilles i konfirmandstuen. Vrouevej 5, Vroue, 7800 Skive.

Fredag d. 18. september – 16.30 – 20.00. Fernisering fredag klokken 17.00.

Lørdag d. 19. september – 10.30 – 15.00.

Udstiller: Tove Andreasen i samarbejde med
Vroue sogns menighedsråd.

Se desuden Toves hjemmeside HER.

Brev til Viborg Kommune vedr. salg af Vroue Skole

Vroue 17/03 2015

Vroue Beboerforening
Formand Britt Brøchner-Nielsen
Amstrupvej 12a
7800 Skive

Viborg kommune
Borgmester og komunalbestyrelsen

Vedr. Vroue Skole

Vroue Beboerforenings Bestyrelse henvender sig på vegne af Vroue og omegns beboere.

Vi i Vroue by og omegn vil gerne, at der er liv i vort lokalområde. Men det er svært at bevare i disse tider. Derfor vil vi gerne, at kommunen vil give en hjælpende hånd. Den skulle gives i form af at sælge Vroue Skole.

Vi der færdes i lokal området kommer jævnligt forbi Vroue Skole. Hver gang ærgre vi os over, at skolen står tom og langsomt forfalder.

Der har været en del rygter i omløb, ikke alle har selvsagt været rigtige. Men hver gang har snakken gået; bare der snart sker noget, så vi kan få liv de tomme bygninger. Hver gang er vi blevet skuffede, for der skete ikke noget.

Sidste gang rygtet gik var det Martin Markholm fra Sjørup der gav et bud. Det ved vi er rigtigt, da vi har fået det bekræftet. Martin Markholm ville bruge skolen til beboelse og firmaet  ”Markholm Suport”.

Buddet var ikke højt. Men det er  alligevel med stor ærgrelse og undren,  vi konstatere,  at kommunen takkede nej og ikke ville sælge.

Kommunen kunne slippe for yderligere omkostninger til at vedligeholde området og varme bygningerne op om vinteren, eller skulle man vælge at rive den ned, bliver det  jo også en ikke uanselig omkostning.

Så en opfordring her far skal være SÆLG VROUE SKOLE. Kommunen slipper for yderligere omkostninger, og vi lokalt bliver glade for det liv det vil give til området.

På vegne af Vroue Beboerforening

Venlig hilsen
Britt Brøchner-Nielsen
Amstrupvej 12a
7800 Skive

Snerydning i Vroue

Se lige her hvor godt “naboskab” vi har her i Vroue.

Mens man sidder over morgenmaden sådan en søndag morgen og prøver at tage sig sammen til at gå ud med sneskovlen efter nattens snestorm, hører man pludselig en skrabende lyd udenfor. Og før man ved af det, har Lene lige klaret alle fortovene i Vroue. Vroue er nu en god by!

Mange tak til Lene!