Liv og leg dag for de mindste

Det nye aktivitetsområde bliver flittigt brugt. Søndag den 24. marts var der arrangeret liv og leg dag for de mindste. Ansigtsmaling, sæbebobler og leg med Lotte-legetante havde lokket ca. 70 børn og forældre til Vroue. Tusind tak for det store fremmøde. Lørdag den 25. maj er der liv og leg dag for de voksne. Mere følger snarest. Herunder lidt stemningsbilleder fra dagen.

Sankthans 2023

Sankthans i Vroue er en af årets højdepunkter. Mange gode mennesker i alle aldre, godt vejr, bål, sang og tale. I år var vi lidt hårdt ramt af konkurrencen fra traktortræk i Lånum, og så afbrændingsforbuddet.

Men de ca. 50, der deltog havde en hyggelig aften hos Anita og Peder, som lagde gårdsplads til denne gang.

Folk grillede traditionen tro deres medbragte mad, og derefter var der fællessang og båltale af undertegnede. Jeg havde forsøgt at få ChatGPT til at skrive talen, men måtte konkludere, at der stadigvæk var brug for mennesker til at skrive en båltale.

På grund af tørken måtte vi undvære bålet, heksen og heksehylene i år, men mon ikke det kommer tilbage igen næste år.

Hvad vil vi i Vroue

På generalforsamling i Vroue Beboerforening 6. oktober 2022 var flere interesserede i at læse materialet fra projektet: “Hvad vil vi i Vroue”.

I 2022 besluttede bestyrelsen at afholde en workshop for at blive klogere på hvilken type arrangementer, beboerne i Vroue var interesserede i at få flere af. Et spørgsmål der var behov for at besvare, for at Beboerforeningen fremadrettet var klædt bedst muligt på til at udvælge og tilpasse arrangementer, som ville lokke flest muligt til at møde op, og ligeledes sørge for at flest muligt havde en god oplevelse ved det enkelte arrangement.

Deltagelse i lokale arrangementer og tilfredshed med de lokale arrangementer betragtes som et væsentligt element i at fastholde og styrke den lokale sammenhængskraft og det lokale engagement.

Du kan læse materialet herunder.

.

Materiale er opsat, så det er nemt at slå op i ifm. udarbejdelse af årsprogram, planlægning af byfest, planlægning af praktiske arrangementer og det løbende arbejde med at tiltrække flere børnefamilier til de lokale arrangementer. For at gøre materialet let anvendeligt er det forsøgt at holde afsnittene så korte og konkrete som muligt. Til gengæld er hele det samlede output af både workshop og de to spørgeskemaer vedlagt som bilag, således at bestyrelsen nemt kan dykke længere ned i materialet, hvis der skulle opstå behov for dette.

Juletræstænding 2022

Så blev juletræet i Vroue endnu en gang tændt, og det var stort fremmøde. Det startede kl. 14.00 i kirken med familiegudstjeneste ved Poul Asger Beck, som fik aktiveret børnene gennem gudstjenesten.

Et hjerte var centralt i Poul Asger Becks fortælling i kirken.

Efter gudstjenesten blev der sunget et par sange udenfor, inden børnene løb rundt om træet, indtil lysene blev tændt.

Fællessang før træet blev tændt.

Til sidst var der traditionen tro æbleskiver, kakao og gløgg i præstegården, hvor også julemanden kiggede forbi. I år var der én, der havde piftet hans cykel, så han kom trækkende med en flad cykel. Han havde dog husket slikket til børnene.

Julemanden ankommer på piftet cykel.
Mellem halm og gamle aviser lykkedes det julemanden at finde lidt slik til børnene.
Der blev flettet julestjerner, medens bestyrelsen gjorde æbleskiverne og gløggen klar.

Foreløbig 630000 kr. til ny legeplads

30. juni havde legepladsudvalget inviteret til orientering om den nye legeplads. Efter tilsagn om 450000 kr. i støtte fra landvindmøllefonden er vi nu oppe på 630000 kr., og det er næsten helt sikkert, at det bliver til noget. Hvis alt går som planlagt, så går vi i gang med at rive den gamle legeplads ned efter høsten.

Vroues beboere mødte op til fyraftensmøde om indsamling til ny legeplads.

Men men men. En forudsætning for udbetaling af pengene er, at vi har en vis egenbetaling som lovet i budgetterne. Derfor skal vi gerne have indsamlet 100000 kr. i bidrag fra byens beboere og det lokale erhvervsliv. Sideløbende med søger legepladsudvalget yderligere bidrag fra andre fonde.

Der vil her på vroue.dk meget snart komme et faneblad med mere information om indsamlingen.

Æggejagt

2. Påskedag blev traditionen med æggejagt og kagekonkurrence genoptaget efter Covid-19 pause. Æggene blev godt gemt i præstegårdshaven, så ungerne var ude af tre omgange. NÆSTEN alle æg blev fundet. Det var i øvrigt fantastisk forårsvejr.

Børnene klar til at jage æg i præstegårdshaven.

Derefter var 6 fine kager klar til den traditionsrige kagekonkurrence.

6 kager klar til bedømmelse.
Man skal aldrig gå ned på kage.

De 30 deltagere stemte om vinderen, medens der blev spillet på klaver og sunget gode forårssange. Vinderen blev i øvrigt den kun 8 årige Tiffany, der nu kan få sit navn indgraveret på vandre-pokalen.

Tiffany på kun 8 år vandt årets kagekonkurrence.

Sankthans 2021

Onsdag den 23. juni afholdt Vroue Beboerforening den traditionelle sankthansaften hos Britt og Poul Erik på Amstrupvej. Grillen var varm kl. 18, hvorefter folk dukkede op med deres medbragte mad. Med omkring 60 deltagere var der igen i år god tilslutning til arrangementet, og deltagerne var heldige med vejret.

Den medbragte mad nydes i Britt og Poul Eriks have.

To store grill sørgede for, at 60 personer kunne grille på en gang.

Heksen blev futtet af med lidt flydende starthjælp, vilde hyl og skønsang. Mogens Møller Nielsen stod for årets båltale, hvor han blandt andet kom ind på midsommer-traditioner i Norge, Sverige og Danmark, Covid19 samt et ønske om mere vild natur i Danmark.

Heksen blev futtet af med lidt flydende starthjælp, vilde hyl og skønsang.

Mogens Møller Nielsen holder båltale.

Se flere billeder fra aftenen her.

Kondibingo

Lørdag den 6. maj havde beboerforeningen sørget for et nyt indslag i Vroue, nemlig kondibingo. En flok friske Vroueboere mødte op på legepladsen og købte bingoplader, hvorefter der var bingo-gå-tur i omegnen. Undervejs på gåturen blev bankotallene krydset af, og da turen blev afsluttet på legepladsen,var der 12 rigtige “rækker – pladen fuld” med gevinster mellem 40 og 265 kr.

Herunder lidt stemningsbilleder fra dagen. Foto: Dorthe Clausen.