Nyt fra legepladsudvalget

Vi (Henrik Pedersen, Lene Kibsgaard Christensen, Lotte Dahlgaard, Signe Marie Olkjær Nielsdatter og Morten Sørensen), har kigget på forskellige legepladser og indhentet et tilbud på en total ny legeplads med legeborg, boldbane, madpakkehus, små trampoliner m.v. Så der er leg og sjov for børn og voksne i alle aldre.

Vi går nu i gang med at ansøge diverse fonde og håber derigennem, at vi kan få råd til alle ønskerne. De første ansøgninger sendes af sted i april, og alt efter succesraten sendes der nye ansøgninger af sted i efteråret.

Første skridt mod en ny legeplads

15 borgere mødte i dag op i konfirmandstuen til et startopmøde vedr. en ny legeplads i byen. Den nuværende fungerer, men det er ikke nogen hemmelighed, at den begynder at nærme sin udløbsdato.

Mødet startede med en brainstorm, og der manglede ikke ideer til opbygningen af en ny legeplads, hvor der skulle være noget for børn i alle aldre, men også noget for unge og voksne. Der blev nedsat et udvalg på 5 borgere med Signe Marie Olkjær Nielsdatter som tovholder, der skal arbejde videre med ideerne og finansieringen. 

Hjertestarter i Vroue

Af Signe Marie Nielsdatter

Tak til alle der samlede ind til Hjerteforeningen for Vroue! Hjerteforeningen har valgt at bruge alle de indsamlede penge på hjertestartere rundt om i landet – og en af dem endte i Vroue.

Hjertestarteren er blevet sat op og er klar til brug. Den hænger på kirkens brune skur ved parkeringspladsen mod Amstrupvej. Nu er hjælpen lidt tættere på.

Herfra skal der afslutningsvist lyde en opfordring til at melde sig som hjerteløber. Læs mere om hjerteløberkonceptet her: https://hjertestarter.dk/hjerteloeber

Søndergaard Vroue gårdbutik er åbnet

Onsdag den 17. februar åbnede Søndergaards gårdbutik. Mange lagde vejen forbi og gjorde et par indkøb. Butikken er indrettet i gildesalen, som de fleste Vroue-beboerer vil kende fra fastelavn m.v. Butikken sælger bl.a.:

  • Mel fra gamle kornsorte dyrket på Søndergaards jorde
  • Kød – primært fra egen avl – herunder culottesteg, bøffer, fars og pølser
  • Vin
  • Chokolade – herunder kvalitetschokolade i løs vægt
  • Æblemost

Butikken har fast åben onsdage mellem 15.00 og 18.30. Mel kan bestilles til afhentning på britt@soendergaard-vroue.dk.

aabning_soendergaard_1

Susanne og Hans Tonnisen og Jette og Jens Pedersen besøgte gårdbutikken på åbningsdagen.

aabning_soendergaard

Britt Brøchner-Nielsen søger tak for opmærksomheden ved åbningen.

Gårdbutik åbner i Vroue

Onsdag den 17. februar åbner Søndergaard-Vroue Gårdbutik på Amstrupvej 12A. Kl. 15.00 åbner Britt Brøchner-Nielsen butikken, hvor der vil blive lidt smagsprøver og en kop kaffe.

Butikken har fokus på mel fra gamle kornsorter, som Søndergaard selv dyrker og maler. Derudover vil der blive salg af kød primært fra egen avl. Sidst men ikke mindst sælger butikken også vin og god chokolade.

Britt Brøcher-Nielsen i gang med at gøre butikken klar.

Britt Brøcher-Nielsen i gang med at gøre butikken klar.

Butikken vil have åbent hver onsdag fra 15.00 – 18.30. Mel kan bestilles til afhentning udenfor den almindelige åbningstid.

Se mere om butikken her.

 

Restaureret hus til salg i Vroue

hus_collage
Huset er 85 kvm. i grundplan og er indflytningsklar med fuld restaureret stueplan. Nye vinduer og døre overalt. Næsten nyt køkken og bad. Kælder under hele huset. Opvarmning med oliefyr og tillige er der installeret brændeovn i stuen. 1550 kvm grund.
Pris 585.000 kr.
Kontakt sælger: Leo Hansen, 30 62 19 62, amstrupvej2a@gmail.com

Seneste nyt om cykelstien

Mogens Møller Nielsen oplyser til vroue.dk, at Lene Jensby, Viborg kommune, har ringet og fortalt, at man holder fast i løsningen med udmunding som planlagt med fældning af træer. Men som noget nyt har man bestemt, at der vil blive etableret en hævet flade umiddelbart ved cykelstiens udmunding i vejen i Vroue.
Lene Jensby nævner, at kommunen har de samme ønsker som Vroue Beboerforening, at det skal være en trafiksikker løsning. Intensionen er at cykelstien skal være færdig inden jul, men man er noget plaget af vand for tiden.

Julepynt

Selvom sneen gik uden om Vroue i weekenden, er der alligevel kommet jule-stemning til byen.

vroue

At der er frivillige til at yde en indsats, der, hvor der er behov, betyder rigtig meget for vores by.

Så lørdag formiddag var Niels Åge, Ove, Jens og Henrik af sted for at hænge julebelysningen op. Solcellerne i lanternerne er blevet skiftet ud med LED lys med timer. Lysene er betalt af beboerforeningen.

jul

julelys

Tekst og foto: Jette Pedersen

Nyt vedr. cykelsti

Af Mogens Møller Nielsen

Beboerforeningen har været i kontakt med Lene Jensby, ingeniør ved Trafik og Veje, Viborg Kommune, og vi er i god dialog med hende.

Et rådgivningsfirma har lavet cykelstiprojektet, og et andet rådgivningsfirma (trafiksikkerhedsrevisor) har kontrolleret/revideret det. Trafiksikkerhedsrevisoren og Politiet har sagt god for placeringen under forudsætning af, at der kan skaffes tilstrækkelige oversigtsforhold; men der kigges på projektet igen i forbindelse med beslutning om fældning af træer.

Claus Clausen skal afgive træer, og Arne Præst skal afgive træer og hæk. De involverede parter og Vroue Beboerforening bliver kontaktet, når det bliver aktuelt at se på, hvor mange træer der skal fældes.

Brev til Teknisk Udvalg vedr. cykelsti til Vridsted

Vroue Beboerforening har skrevet til formanden for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune angående cykelstien til Vridsted. Læs brevet herunder.

—–

Kære Johannes Vesterby.

På Vroue beboerforenings nyligt afholdte generalforsamlingen, var cykelstien mellem Vroue og Vridsted til debat.

Der blev udtrykt stor tilfredshed med, at etableringen nu er startet, således at cykelstien snart kan tages i brug.

Det vil blive en dejlig oplevelse at kunne færdes sikkert mellem de 2 byer, for både cyklister og fodgængere, ligesom såvel bilister som den tunge landbrugstrafik vil få meget bedre forhold.

Vi kan følge etableringen, og på de anlægsarbejder der allerede er gået i gang, kan vi se at cykelstien bliver både bred og i sikker afstand fra den kørende trafik.

Der er dog et enkelt punkt hvorom der blev udtrykt meget stor betænkelighed.

Der hvor cykelstien skal munde ud i Vrouevej, næsten lige overfor byskiltet i Vroues vestlige ende, er udsigtsforholdene meget dårlige.

De cyklister der kommer fra Vridsted-siden og skal  fortsætte ud på Vrouevej, skal krydse Vrouevej for at komme videre i den rigtige side af vejen.

Vi har erfaret, at cykelstiens udmunding i Vrouevej vil blive etableret vinkelret på vejen, og lige bag ved en hæk og nogle høje træer, ved haven tilhørende Vrouevej 3A.

Der er på stedet  ikke frit syn for cyklisterne for den trafik der kommer deres fra venstre side, ligesom bilister der kommer fra Vroue og skal mod Vridsted meget sent vil få øje på krydsende cyklister. Disse forhold kan ikke undgås at skabe meget farlige situationer.

Det må ikke ske, og derfor vil vi foreslå, at placeringen af cykelstiens udmunding i Vrouevej flyttes længere mod Vridsted. For også at sænke farten for bilisterne allerede før de møder cykelstiens udmunding, både trafik fra øst og fra vest,  vil vi samtidig foreslå, at byskiltet flyttes samme vej, altså længere vestpå, og at der etableres en såkaldt hævet flade  foran byskiltet og  cykelstiens udmunding i Vrouevej.

Vi tror på at en sådan ændring  vil bevirke, at bilisternes fart vil blive sænket og at oversigtsforholdene vil være væsentlig forbedrede. Derved vil funktionen af cykelstien komme helt i top, og beboerne i Vroue vil trygt kunne sende børnene på cykel til bl. a. skole i Vridsted. Vi håber du vil arbejde for at vores skitserede løsning vil blive udført.

For at du kan få et førstehåndsindtryk af forholdene, så vil vi gerne invitere dig herud til påvisning af problemet. Vi mener godt det kan nås endnu, da etableringen af cykelstien endnu ikke er så langt fremskreden at korrektioner til det bedre ikke kan foretages.

Meromkostninger – hvis der overhovedet er nogen – vil efter vores skøn blive minimale, og vi kan også læse i Viborg Stifts Folkeblad, at hele anlægsudgiften er blevet noget billigere end først budgetteret.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Venlig hilsen
på vegne af Vroue beboerforening

Mogens Møller Nielsen
Vrouevej 14
7800 Skive